Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL Portugalia

Cooperativa Solidarităţii Sociale, CRL este o instituție non-profit, înființată în iulie 2006 de către un grup de profesionisti cu scopul de a furniza bunuri și servicii care să permită indivizilor, grupurilor, organizațiilor și comunității realizarea procesului de incluziune socială.

Noi credem că dezvoltarea competențelor este esențială pentru abilitarea oamenilor cu care lucrăm. Noi acționăm cu integritate și cu o conștiință care recunoaște potențialul fiecărei persoane, deoarece acestea sunt primele resurse care urmează să fie mobilizate în procesul de incluziune socială.

Suntem o echipă unită de pasiunea de antreprenoriat și inovare socială, cu aptitudini complementare (profesori, educatori, manageri, designeri, sociologi, asistenți sociali, educatori, administratori, antreprenori, manageri de proiect), cu mulți ani de experiență în diverse domenii profesionale.

În îndeplinirea misiunii sale de facilitare a dobândirii autonomiei, organizația gestionează resursele personale, sociale, umane, în cadrul proiectelor de dezvoltare și de transfer de inovare socială și diseminarea bunelor practici prin următoarele activități:
Consultanță organizațională și individuală;
Mentoring;
Managementul proiectelor cu finanțare națională și internațională;
Suport pentru dezvoltarea antreprenoriatului;
Evaluare și cercetare.

Servicii pentru organizații:
– Planificarea strategică: context și analiza organizației, o perspectivă de definire a scenariilor pe termen mediu și lung, cu stabilirea unui plan de acțiune și de punere în aplicare a tacticilor respective;
Consolidarea culturii organizaționale: evaluare, elaborare de strategii, tactici și dezvoltare organizațională, alinierea culturii organizaţionale cu misiunea, viziunea și valorile dorite;
– Management strategic al capitalului uman: proiectarea și gestionarea sistemelor și procesului de evaluare, recrutare și selecție a angajaților, descrierea de locuri de muncă și punerea în aplicare a programelor de voluntariat și mentorat.
– Managementul proiectelor finanțate: design de proiect (dezvoltare idee, selecție de programe de finanțare, negociere parteneriate și depunere propuneri), consultanță de management și monitorizarea proiectelor și sistemelor de evaluare;
– Planuri de afaceri sociale: generare de idei, evaluarea macro și micro, elaborare planuri de marketing, cercetări de piață, definirea structurilor de management și a operațiunilor, scenarii de finantare și planuri de urgență;
Proiectarea și coordonarea studiilor socio-demografice;
– Gestiunea Programului de voluntariat social.