Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare – CCF Baia Mare

Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare a fost înființată în anul 2010 fiind înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 04/ 05.01.2010. Are în statutul ei obiective de cercetare socială și s-a implicat în elaborarea și derularea de proiecte în domenii diverse ale realității sociale.

Membrii organizației sunt persoane cu experiență în mediul academic, în formare profesională, în cercetare, în crearea de metodologii de lucru în asistență socială, în implementarea de proiecte cu finanțare externă.

Scopul asociației poate fi rezumat prin următoarele activități:
– desfășurarea unei activități de cercetare științifică fundamentală și experimentală;
– colaborarea cu asociații similare din țară și străinătate;
– desfășurarea de activități de diseminare și publicare a rezultatelor de cercetare științifică proprii sau a colaboratorilor în acest domeniu;
– organizare de manifestări științifice (simpozioane, conferințe, întâlniri de lucru etc.);
– desfășurarea de activități de instruire, formare continuă, reconversie profesională;
– activități pentru punerea în valoare a potențialului material și uman local;
– activități pentru dezvoltarea economică locală integrată și durabilă;
– asocierea/ colaborarea/ afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din țară sau/și din străinatate, pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației.

Activitatea a fost orientată în mai multe direcții, realizate în parte prin implementarea de proiecte cu finanțare externă:
– servicii de cercetare,
– realizare de simpozioane,
– conferințe,
– formare profesională,
– incluziune socială.

Eficiența membrilor săi este dovedită în evoluția avută de organizație încă de la înființare. Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare are în portofoliu opt proiecte cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, atât în calitate de beneficiar cât și în calitate de partener:
POSDRU/104/G/5.1/80672/ Beneficiar
 „Măsuri active de ocupare furnizate la nivelul a 4 unități administrativ teritoriale din regiunea N-V” ( MAO 4)
POSDRU/104/G/5.1/79044/ Partener
„Rețeaua de măsuri active de ocupare și formare la nivelul a 15 unități administrativ teritoriale din regiunea Nord Vest”
POSDRU/110/G/5.2/87557/ Beneficiar
 „Sate europene – Dezvoltarea calității vieții în spațiul rural”
POSDRU/110/G/5.2/89265/ Beneficiar
„Zona istorică – Zona modernă/Dezvoltare sustenabilă rurală”
POSDRU/120/G/6.2/124617/ Partener 1
”Fără discriminare pentru o viață împlinită!”
POSDRU/120/G/6.2/124215/ Partener 2
”Adaptabilitate – Șansa la o viață activă!”
POSDRU/125/5.1/S/131155/ Partener
”Spune stop inactivității!”
POSDRU/165/6.2/S/142889/ Beneficiar
”Acces pentru toți – accesul persoanelor cu dizabilități la ocupare și servicii!”

Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare este acreditată ca furnizor autorizat de formare profesională:
Calificare:
Tapițer, Cod COR 743701, COD NC 7437.1.1
Operator la prelucrarea maselor plastice termoplastice, Cod N.C./COR: 823203;
Confecționer produse textile Cod N.C/Cor: 7435.2.3;
Montator aparataj electric Cod N.C/Cor: 7241.1.12;
Montator aparataj electric cod N.C/Cor: 7241.1.12;
Zidar, pietrar, tencuitor Cod N.C/Cor: 7122.2.1.

Perfecționare:
Competențe antreprenoriale

Instruire:
Competențe informatice,
Competențe sociale și civice,
Competențe de exprimare culturală.

Servicii:
Informare și consiliere;
Mediere pe piața muncii.