Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Arad

Asociația Profesională Neguvernamentală “ASSOC – Asistență Socială – Filiala Arad” este o organizație înființată în ianuarie 2012, coordonată de organizația “mamă” – Asociația Profesională Neguvernamentală ASSOC Baia Mare – care oferă servicii sociale de peste 16 ani și care are o vastă experiență în implementarea proiectelor cu finanțări externe și în furnizarea de servicii de ocupare.

Misiunea ASSOC – Asistență Socială – Filiala Arad constă în căutarea și oferirea unei dezvoltări durabile, efective, cumulate cu îmbunătățirea calității vieții, pentru persoanele și grupurile aflate în situație de marginalizare și/sau excluziune socială, în special la nivelul regiunii de Vest a țării.

Până în prezent au fost realizate demersuri în vederea identificării nevoilor la nivel local, au fost desfășurate întâlniri cu primarii și alți reprezentanți ai autorităților locale în vederea cunoașterii viziunii acestora în ceea ce privește posibile soluții pentru rezolvarea problemelor identificate la nivelul comunităților. Întâlnirile s-au concretizat cu acordul acestora de a dezvolta în parteneriat servicii pentru grupurile vulnerabile din comunitate și de a pune la dispoziția asociației spații/terenuri în scopul dezvoltării de servicii sociale în parteneriat. Pentru înființarea acestor servicii sociale s-a încercat identificarea unor posibilități de finanțare. De asemenea, s-a realizat studierea problematicii sociale la nivel județean pentru identificarea nevoilor în acest domeniu, a unor breșe în sistemul județean de servicii, această analiză indicând nevoi neacoperite inclusive în domeniul asistenței oferite femeilor aflate în situații de dificultate, motiv pentru care s-a elaborat prezentul proiect. Au fost realizate demersuri pentru stabilirea de parteneriate cu organizații active la nivelul județului Arad şi altor judeţe ale ţării, interesate să dezvolte în viitor servicii sociale.

Asociația are deja încheiate parteneriate cu instituții și organizații din județe ale Regiunii Vest și din țară, membrii asociației fiind implicați atât în proiecte cu finanțare europeană, cât și internă.

Asociația este recomandată de profesionalismul și experiența membrilor fondatori care se implică activ în implementarea prezentului proiect. Toți membrii fondatori au o vastă experiență în asistență socială, scrierea și implementarea de proiecte în domeniul dezvoltării serviciilor sociale finanțate prin PHARE, ANPDC, MMFPS, ANPH, FSE – POSDRU, FSE – POR. În plus, echipa proiectului are experiență în derularea de proiecte POSDRU și în special în oferirea de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața muncii. Toată expertiza personală este adusă în implementarea acestui proiect, în scopul atingerii obiectivelor și indicatorilor săi. Membrii din echipa propusă pentru acest proiect, în mare parte, au experiență profesională personală de peste zece ani și o solidă experiență în scrierea/implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă internă și externă.

Activitatea se desfășoară la sediul Asociației Profesionale Neguvernamentale ASSOC – Asistență Socială – Filiala Arad, str. academician Caius Iacob, nr. 19, sc. B, et. III, ap. 13, jud. Arad – apartament cu două birouri personal, o încăpere coffee break, un grup sanitar, un hol, o încăpere arhivă. Telefon: 0272.879210.

ASSOC Arad are în derulare 3 proiecte cu finanțare externă din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Titlul proiect 1:
Calificarea și consilierea pentru persoane vulnerabile
în Regiunile Nord Vest, Sud – Vest, Oltenia și Vest

ID 142263 unde suntem P2
Titlu proiect 2:
Acces pentru toți
Accesul persoanelor cu dizabilități la ocupare și servicii

ID 142889
Titlu proiect 3:
Economia socială
Instrument de creștere a calității vieții

ID 146120

Asociația ASSOC Arad se implică activ în gestionarea bugetului, atât prin asumarea cheltuielilor și asigurarea corectitudinii și eficienței în utilizarea fondurilor, cât și prin participarea la cofinanțare. De asemenea, își asumă sustenabilitatea serviciilor înființate și a activităților Centrului de incluziune social care va fi înființat prin intermediul proiectului 2.