Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Încă de la înființarea sa organizația și-a propus, promovarea asistenței sociale cu scopul îmbunătățirii condițiilor de viață a grupurilor defavorizate.

MISIUNEA: promovarea asistenței sociale prin îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor defavorizate.

VIZIUNEA: să devenim o voce puternică în economia socială, iar proiectele inițiate de noi să schimbe în bine destinele persoanelor din grupurile vulnerabile social.

OBIECTIVE STRATEGICE:
– Promovarea și dezvoltarea activităților de economie socială;
– Organizarea unei structuri de servicii sociale viabile, care să vină în întâmpinarea categoriilor aflate în stare de excluziune socială;
– Promovarea participării publice la procesul decizional privind politica socială;
– Promovarea atitudinii de respect față de natură și mediul înconjurător.

VALORI: Solidaritatea, Demnitatea, Parteneriatul, Responsabilitatea Socială, Respect pentru Natură.
Organizația activează în domeniul serviciilor sociale de peste 19 ani dezvoltând activități care vin în sprijinul grupurilor vulnerabile.

De la înființare și până în prezent am implementat numeroase proiecte cu finanțare europeană.

ACTIVITĂȚI desfășurate de către organizația noastră sunt:
1. Furnizare de servicii sociale în parteneriat cu administrațiile locale și serviciile publice;
2. Asigurarea de servicii sociale integrate pentru persoane vulnerabile în vederea incluziunii sociale a acestora;
3. Furnizarea de formare profesională pentru profesii din domeniul serviciilor sociale;
4. Crearea de servicii de economie socială pentru grupuri vulnerabile;
5. Participarea la dezvoltarea comunitară;
6.Promovarea voluntariatului – facilitând prin programe și servicii legătura dintre nevoile existente în comunitate și persoanele dornice să se implice în activități voluntare.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile și pentru a contribui la dezvoltarea comunității
locale, au fost înființate deja 2 întreprinderi sociale, ambele destinate să asigure locuri de muncă
pentru persoane cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile.

Tipuri de servicii furnizate în prezent de organizație:
✓ Cantină socială (funțională și în prezent, a fost înființată în anul 1997, oferim masă caldă pentru un număr de 120 de persoane);
✓ Serviciul Viața, servicii de asistență pentru 40 de copii și familii pe diferite tipuri de intervenție psihologică (de natura emoțională, cognitiv – comportamentală, vocațională);
✓ Centru de Zi (pentru formare de deprinderi și abilități de viață independentă pentru 35 de tineri);
✓ Centru multifuncțional (asigură asistență postdetenție, sprijinim persoanele private de libertate pentru a-și găsi un loc de muncă și pentru stabilizarea relaților cu familia);
✓ are în administrare două case de tip familial în care îngrijim începând din 1998, respectiv 2000, 7 copii;
✓ Centrul de Recuperare și Reabilitare a persoanelor cu Handicap Pinochio, din satul Cărbunari, comuna Dumbrăvița, casă care oferă servicii sociale pentru 14 tineri.

Începând cu 2011 s-a dezvoltat organizațional prin înființarea de filiale în Arad, Suceava și București, având și aici proiecte în implementare.

Astfel organizația deține o bună expertiză profesională în:
– organizarea structurilor de servicii sociale sustenabile;
– promovarea, sprijinirea și formarea profesioniștilor și lucrătorilor din serviciile sociale;
– dezvoltarea conștiinței civice a beneficiarilor proiectelor derulate, în general;
– formarea voluntarilor și promovarea voluntariatului.

Deși s-au făcut eforturi în cei 19 ani de activitate pentru a promova abilitățile persoanelor cu nevoi speciale, avem încă de parcurs un drum lung, în primul rând în termeni de schimbare de mentalitate și atitudine, față de abordarea și învățarea prin metode incluzive.

Rămân încă multe lucruri de făcut cu privire la concepția despre dizabilitate în societatea noastră. Atitudinea fiecăruia dintre noi determină raportarea la dizabilitate și modul de expresie a persoanelor cu dizabilități; de aceea dorim să contribuim la o schimbare de atitudine, oferindu-vă informațile de care dispunem, pentru că la acest nivel avem încredere în beneficiile pe care le-ar aduce implicarea Dumneavoastră în societate.