Lansare Asociația „La carul cu bunătăți” Turț

Asociația Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC – Filiala Arad, în calitate beneficiar, alături de partenerii: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, Aproximar – Cooperativa de Solidaredade Social, CRL a organizat joi, 15 octombrie 2015, evenimentul de lansare a Structurii de Economie Socială Asociația „La carul cu bunătăți” Turț, constituită în cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/146120 „Economia socială- instrument de creştere a calităţii vieţii”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1.