Proiect

Lansare Asociația „La carul cu bunătăți” Turț

Lansare Asociația „La carul cu bunătăți” Turț

Proiectul „Economia socială-instrument de creștere a calității vieții”, ID 146120, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU), a fost inițiat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Arad, în parteneriat cu Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare și Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL.

Proiectul a fost demarat în 1 octombrie 2014 și se încheie în luna decembrie a anului 2015.

Obiectivul general:
Dezvoltarea conceptului de economie socială la nivelul regiunilor Nord-Vest, Centru și Vest.

Obiectivele specifice:
1. Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor a 700 de persoane încadrate în grupul țintă, respectiv: 250 de femei în situații de risc, 100 de familii care au mai mult de 2 copii, 100 de familii monoparentale, 250 de persoane de etnie romă, cu scopul valorificării forței de muncă din regiunile vizate în cadrul proiectului.
2. a) Dezvoltarea a 11 structuri de economie socială pe durata proiectului în regiunile Nord-Vest, Centru și Vest. La rândul lor, aceste structuri vor genera 53 de locuri de muncă, din care 38 vor fi ocupate de persoanele vulnerabile încadrate în grupul țintă, deoarece se dorește ca acestea să aibă un rol activ în comunitate.
2. b) Furnizarea serviciilor sociale și de ocupare în domenii diferite, specializate pe nevoile grupurilor vulnerabile. Integrarea și valorificarea forței de muncă din regiunile vizate constituie scopul proiectului, iar atingerea acestuia este susținută și de cele 16 cursuri de formare profesională organizate în cadrul proiectului.

Implementarea proiectului vizează derularea următoarelor activități: informarea și consilierea profesională; furnizarea serviciilor de orientare și medierea locurilor de muncă; dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională pentru 400 de persoane din grupul țintă; înființarea și funcționarea a 11 structuri de economie socială în regiunile Nord-Vest, Centru și Vest; schimb de bune practici transnaționale; un management eficient al proiectului.

11 Structuri de Economie Socială au fost implementate în cadrul proiectului:
1. Asociația Centrul Socio-Educațional Turț
2. Asociația Sănătate și Solidaritate Turț
3. Asociația „Viavalis” Turț
4. Asociația „La carul cu bunătăți” Turț
5. Asociația Centrul Socio-Educațional Integrat (Coltău)
6. Asociația Centrul Socio-Educațional Complementar (Benesat)
7. Asociația de dezvoltare prin creativitate
8. Asociația „Școală și Artă” Baia Mare
9. Asociația Centrul Socio-Educațional Vinga
10. Asociația Centru Socio-Educațional Vișeu de Jos
11. Asociația „Sănătate și Solidaritate” Vinga